Pictures
van DrutenPicturesHoofdpagina
Main pageMail

Op de plaats waar ooit het huys te Druten stond is in

          1991 het poorthuis herbouwd.

 

On the place where the old house at Druten stood is in

      1991 the gatehouse rebuild.

                                                                    

 Source/Bron: Peter  fontijn     http://www.fontijn.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron/Source: Chronik  Familien Verband “von Drathen” 1928

DrutenNext page

Bron/Source: Chronik  Familien Verband “von Drathen” 1928

 

 

1732, Het huys te Druten. (spilman)

 

1732, The house at Druten.

 

Source/Bron: Peter Fontijn       http://www.fontijn.org

 

 

 

 

Het huys te Druyten en de waterstaatkerk.   

                                                          

 The house at Druyten and the ‘waterstaat‘ church.

                                                            

Source/Bron: Peter Fontijn         http://www.fontijn.org

 

 

 

 

 

 

Het huys/kasteel te Druten omstreeks 1782.

                                                         

The house/castle at Druten about 1782.

                                                            

Source/Bron: Peter Fontijn           http://www.fontijn.org

 

 

 

 

 

Ruďne van het huis/kasteel te Druten omstreeks 1980.           Het huis werd gesloopt omstreeks 1878 door de            Kinderen van van Baron van Delen.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

The remains of the house/castle at Druten about 1980.                                              The house was demolish at 1878 by the children of 

Baron van Delen.

                                                                                              

 Source/Bron: Peter Fontijn            http://www.fontijn.org

 

 

 

 

 

 

 

Het huis te Druten is niet door de ‘van Drutens’ gebouwd maar door Schenck van Nijdeggen rond 1648 op de grond die zijn familie  al in 1485 hadden gekocht van de oude Drutense adel. Mogelijk dat de oude ‘van Druten’ vroeger wel op deze plek gewoond hebben.

 

The house is not built by the ‘van Drutens’ , Schenck van Nijdeggen built the house/castle at  1648 on the ground that his family bought at 1485 form the old Drutense nobility. It is possible that the ‘van Drutens’ lived at this ground.

 

 

 

 

 

 

 

Links het herbouwde poort huis.

 

Bron/source: http://community.webshots.com/photo

 

Left the rebuild gatehouse.

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron/Source: Chronik  Familien Verband “von Drathen” 1928

OORSPRONG EN SITUERING VAN HET HUIS DRUTEN

Het huis Druten lag 500 meter van de heerlijkheidskerk. Deze lag op de plaats van de tegenwoordige dorps­kerk. De heerlijkheidsmolen lag op ca. 50 meter oostelijk daarvan. De landweg naar Leeuwen liep op ongeveer 50 meter noordelijk v4n de burcht. Vanaf de burcht liep een met twee rijen bomen bezette laan naar de landweg en een met een dubbele rij bomen aan weerskanten be­zette laan tot aan de kerk. Deze laan is verdwenen als­ook de molen, die in 1924 is afgebroken. De toegang vanaf de landweg naar de plaats waar de burcht gestaan heeft was in 1960 nog aanwezig. Van de burcht zelf was toen niets meer te zien. De muurresten waren met een laag aarde bedekt. Slechts een miniem restant van de middelste boog van de brug was nog aanwezig, met daarnaast een opvallend mooie, zeer forse eikenboom. Op de ruimte waar de burcht gestaan heeft bevonden zich enkele landbouwschuren.

ORIGIN AND SITUATION OF the HOUSE DRUTEN

 

 

the house Druten was laid in 500 meters distance of the ‘heerlijkheidskerk’. These has been lain at the place of the present church of the village. The ‘heerlijkheidsmolen’ laid on approx. 50 meters distance of its eastern site. The country road to Leeuwen ran on approximately 50 meters northern of the citadel. From the citadel there were two lanes: one lane had two range of trees wich led to the country road, and one lane with a double range of trees on both sides, that led to the church. This alley is gone, also the mill, which has been demolished in 1924. The access as from the country road to the place where the citadel stood, was still present in 1960. But the citadel himself was completely out of sight, forever. The rests off the walls were covered with a little bit ground. Only a tiny remainder of the bridge, the middle arc, was still present, with next to it striking a beautiful, very strong oak-wood tree. On the place where the citadel stood, there were some agriculture barns.

Next page