Familiewapens-Shields
van DrutenFamilywapens
Family Shields

Van Druten (Gld). In een zilver een groene dwarsbalk.

Helmteken: een hazewindskop en hals volgens het schild.

Bron: J.B. Rietstap, de wapens van den tegenwoordigen envroegeren Nederlandschen Adel.
 (J.B. Wolters,Groningen 1890)

 

Van Druten (Gld). In silver a green diagonal beam.
Helmet sign: a head of a windhound and a neck according to the shield.

Source: J.B. Rietstap, the weapons of the present and the past Dutch Nobility.

(J.B. Wolters, Groningen 1890)

Wapen van: Robbert van Drueten, zie bestand Drutena, zoon van Hermannus de Drueten XII.4

 

Shield owner: Robbert van Drueten, see file Drutena, son of Hermannus de Drueten XII.4

 

Bron/Source: Chronik  Familien Verband “von Drathen” 1928

 

 

 

 

Bron/Source: Chronik  Familien Verband “von Drathen” 1928

 

Wapen van: Ridder Willem van Drueten , zie bestand Drutena, zoon van XII.10 Ridder Henmericus de Droeten.

 

Shield owner:  Ridder Willem van Drueten ,see file Drutena, soon off XII.10 Ridder Henmericus de Droeten.

 

Bron/Source: Chronik  Familien Verband “von Drathen” 1928

 

 

 

Wapen van: Arnold van Drueten, zie bestand Drutena,(XIII.4    Aernt van DRUETEN)

 

Shield owner: Arnold van Drueten, see file Drutena,(XIII.4    Aernt van DRUETEN)

 

Bron/Source: Chronik  Familien Verband “von Drathen” 1928

Van Druten (Gld). In het zilver een groene dwarsbalk.

Helmteken: een hazewindskop en hals volgens het schild.

Bron: J.B. Rietstap, de wapens van den tegenwoordigen en

vroegeren Nederlandschen Adel.

(J.B. Wolters,Groningen 1890)

 

Van Druten (Gld). In silver a green diagonal beam.
Helmet sign: a head of a windhound and a neck according

to the shield.

Source: J.B. Rietstap, the weapons of the present and the past Dutch Nobility.
(J.B. Wolters, Groningen 1890)

 Leden der Lievevrouwebroederschap.
Pieter van Druten (1408), Pieter van Druten Godfriedz.

(schepen) (1471)(bron: Taxandria 1908)

Bossche Schepenzegels
... Godefriedus van Druten trad op als schepen in 1427, 1436 en 1443.
Oudenhoven (historicus rond 1610, rob) noemde hem ‘Dreuten’,

Butkens van Druissen; “De lijst der ‘nomi na scabinorum’ geeft zijn

naam goed als de Dreuten”.

Het zegel vindt men in doos GG XV aan een brief van 11 september 1444.
(bron Taxandria 1911)

 

 

Members of the ‘Lievevrouwebroederschap’.

Pieter van Druten (1408), Pieter van Druten Godfriedz. (ships)
(1471) (source: Taxandria 1908).

 

Bossche Ship stamps.

Godefriedus van Druten took action as ships in 1427, 1436 and 1443.

Oudenhoven (historicus around 1610, rob) called him ‘Dreuten’,

Butkens van Druinissen; “The list of ‘nomi na scabinorum’ gives

his his name Dreuten”.

The stamp is found in box GG XV on a letter of 11 September 1444.

(source: Taxandria 1911)

Op deze pagina vindt u de bij mij bekende familiewapens. Ook hiervoor kunt u een mail sturen als u andere wapenafbeeldingen heeft die volgens u te maken hebben met het geslacht ‘van Druten’.

 

On tis page you will find the -for me known- family shields. You can also send a mail if you have other family shields that are, according to you, related to the ‘van Druten’ family.

MailHoofdpagina
Main page

Godfried van Druten

zegelaar /stamp owner op maandag 18 mei 1444 's-Hertogenbosch

ID 2915
ARCHIEF: JEZUIETENCOLLEGE s-HERTOGENBOSCH.    

TOEGANGSNUMMER: 244
Inventarisnr: 83, Regestnr(s) 25, Negatiefnr: 26-C4-8
DATUM: 18-05-1444
Naam (orgineel): Godefridus de Drueten
Naam (standaard): Godfried Druten, van
FUNCTIE: schepen,   PLAATS INSTELLING: s-Hertogenbosch
BESTELNUMMER: 26-C4-8

Bron: http://rhc.tilburg.nl/Isis/index.htm  Archief Noord-Brabant

 

 

 

Dirk van Druten

zegelaar /stamp owner op donderdag 28 april 1496 Megen

ID 3377       

ARCHIEF: GRAAFSCHAP MEGEN            

TOEGANGSNUMMER: 275
Inventarisnr: 123, Negatiefnr: 27-E7-12
DATUM: 28-04-1496
Naam (orgineel): Dirck van Drueten ?
Naam (standaard): Dirk Druten, van
FUNCTIE: schepen,
PLAATS INSTELLING: Megen
OPMERKINGEN: met contrazegel; zegelaar onzeker
BESTELNUMMER: 27-E7-12

Bron: http://rhc.tilburg.nl/Isis/index.htm   Archief Noord- Brabant

Tegels uit de vloer van de kerk in Druten.

Wapen/Tegel midden boven is een wapen van het geslacht ‘van Druten’ .

 

Source/Bron: Peter Fontijn     http://www.fontijn.org

DeFamilieFontijnDelenoord

 

Tiles from the floor of the church in Druten. Weapon/tile in the

middle/above is a weapon of the family  ‘van Druten.’

 

 

 

 

 

 

 

Zegel /Seal van: Willem van Druten Arntzoon.

Source/Bron: H. van Heiningen,    De Historie van het land van Maas en Waal. 1965

 

 

 

Zegel/Seal van: Johan van Druten.

Source/Bron: H. van Heiningen,    De Historie van het land van Maas en Waal. 1965

 

 

 

 

 

Nr:1197. Guillaume de Druten—H. Willem van Druten. 

Beschrijving: D’argent, ŕ la fasce de sinople, chargée d'un écu

de sable, ŕ la bande d'or.

Cimier :Un pouf d'argent, issant d'un anneau de sinople.

Source/Bron:http://www.heraldique-europeenne.org/Armoriaux/Gelre/index.html

 

 

 

 

 

 

 

Druten, Willem Arendsz van, 1368-11-01    Druten,

Bewaarplaats:Gelders Archief

Nummer:0243 - 380/16

Vindplaats:Gelders Archief,

 

http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.zoek_specifiek?p_zig_id=112&p_zk_alle=druten&p_vast=0&p_alg=1&p_adt_id=37&p_taal=1

 

 

 

 

 

 

 Druten, Willem Arendsz van, 1368-11-01   Druten,

naam op charter:Wilhelm van Drueten Arntssoen

kwaliteit / functie:knaap

afmeting in mm:22

Archief:hertogelijk archief, charter verzameling

Nummer:0243 - 437/23

Bewaarplaats:Gelders Archief

Voorstelling:schild in vair met dwarsbalk, beladen met hartschild voorzien

van dwarsbalk.

Randschrift:    WIL---PILI. ARNOLDI. --ROTENS

Auteursrechten:Zie voor auteursrechten de website van het Gelders archief

Vindplaats:Gelders Archief

http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.zoek_specifiek?p_zig_id=112&p_zk_alle=druten&p_vast=0&p_alg=1&p_adt_id=37&p_taal=1

 

 

 

 

 

 

Zegel afbeelding vermoedelijk dezelfde als hierboven.

Afbeelding wilde niet downloaden/is niet beschikbaar??

Druten, Willem Arendsz van, 1379-03-24

Bewaarplaats:Gelders Archief

Nummer:0243 - 478/5

Vindplaats:Gelders Archief

http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.zoek_specifiek?p_zig_id=112&p_zk_alle=druten&p_vast=0&p_alg=1&p_adt_id=37&p_taal=1

 

 

 

 

 

 

 

 

Next page

Page update:09-04-2008