Leeuwen
 
Bron/Source: Chronik  Familien Verband “von Drathen” 1928
'Het Huys met de twee voorborchten’
Omstreeks 1325 werd dan het Huys te Leeuwen gebouwd door Willem en Emmerik van Druten
The House with the two Gatehouses.
Around 1325 the house at Leeuwen was built by William Emmerich and van Druten
Het Huis te Leeuwen gezien vanuit het Noordoosten.    Door C.Pronk. 

The house Leeuwen from the northeast.

By: C.Pronk.


           Source/bron: A.G. Schulte     Het land van Maas en Waal.

Klik op een afbeelding om te vergroten-Click on a picture to enlarge
Het huis Leeuwen in gezien vanuit het zuidwesten.
Door C.Pronk  1745

The house Leeuwen from the soudwest.

By:C.Pronk.


Source/bron: A.G. Schulte     Het land van Maas en Waal.

Het huis te Leeuwen op een kaart uit 1571.
                          

The house Leeuwen on a map from 1571.
Source/bron: A.G. Schulte     Het land van Maas en Waal.

Een muurschildering in de vroegere raadzaal van het gemeentehuis - nu kantoor van de Technische dienst - geeft de situatie van het kasteel te Boven-Leeuwen weer in 1732. De schildering is vermoedelijk van de hand van de kunstschilder Schaff­hausen die in Leeuwen gewoond heeft en naar een tekening van C. Pronk.

This is a wallpainting in the old coucilchamber of the townhall and shows the condition of castle Boven-Leeuwen in 1732. It is now an office of the Technical service.  The painting is thought to have been done by the painter Schaffhausen who had lived in Leeuwen, from a drawing by C. Pronk


Source/bron: J.H. Manders        Het land van Maas en Waal.
Het nog bestaande poortgebouw van het huis te Leeuwen.

The existing gatehouse of the house at Leeuwen.
Source/bron: A.G. Schulte     Het land van Maas en Waal.

En de achterkant,1976.And the backyard,1976.
Boven de toegang tot de voorburcht van het kasteel te Boven Leeuwen zien we het jaartal 1654. Het duidt op een latere verbouwing: het oorspronkelijke kasteel werd rond 1325 gebouwd. Boven de ingang bleef een wapen bewaard met de runnen van Assversus a Boetzelaer en lohanna Altea a Flodorff. Aan weerszijden van het wapen twee horens des overvloeds met bloemen en vruchten. Deze versiering is van gebakken aardewerk.

Above the entrance to the gatehouse of Castle Boven-Leeuwn we can see the year 1654. This refers to a later renovation; the original castle was built around 1325.  A coat of arms has remained preserved with the mottoes of Assversus a Boetzelaer and Iohanna Altea a Flodorff. On either side of the shield are horns overflowing with flowers and fruits.  This ornament is made of baked earthenware.

Grotere kaart weergeven
In het midden Het Huys met de twee voorborchten gezien met Google maps. U kunt de kaart gebruiken.

In the middle The House with the two Gatehouses. seen with Google maps. The card can be using.
Home
van Druten
Het Huis te Leeuwen  

The house Leeuwen.


Bron: Cor van de Heuvel
http://www.tweestromenland.com/


Bron Foto's : Tonny de Heuvel      http://www.bovenleeuwen.com/
Top Page